Шульга, О. «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ Й УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ». Підприємництво та інновації, вип. 18, Червень 2021, с. 62-66, doi:10.37320/2415-3583/18.11.