Головна

Підприємництво та інновації – це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2015 році Міжнародним університетом фінансів спільно з факультетом менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «КПІ».

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1435 від 25.04.2024 року

Ідентифікатор медіа: R30-04547

Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 28 грудня 2017 року № 1714 (Додаток 7)

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток 1)

Галузь науки: економічні

Спеціальності: 051 Економіка; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля; 292 Міжнародні економічні відносини

ISSN друкованої версії журналу: 2415-3583
ISSN електронної версії журналу: 2707-6237

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Підприємництво та інновації

Index Copernicus: Entrepreneurship and Innovation

Google Scholar: Підприємництво та інновації

Місія журналу «Підприємництво та інновації» – забезпечити унікальну платформу для розгляду цілого ряду теоретичних і практичних питань щодо дослідження природи, процесів, практики, а також майбутніх тенденцій підприємництва, інновацій та управління бізнесом. Теорія підприємництва та інновацій ще не отримала належного висвітлення у зарубіжній і вітчизняній економічній літературі. Це пов'язано з тим, що тільки порівняно недавно новітні теорії почали розглядати підприємця-інноватора як ключовий фактор продуктивності і економічного розвитку.

Члени редколегії журналу «Підприємництво та інновації» виходять з розуміння теорії підприємництва та інновацій як міждисциплінарної галузі наукових досліджень, що має свій предмет і сукупність аналітичних концепцій. Зважаючи на це, до уваги беруться не лише економічні мотивації, але і весь міждисциплінарний арсенал, що включає психологію, соціологію та різні інституціональні теорії. Підприємництво та інновації як наукова дисципліна не може бути набором управлінських рецептів без доказового обгрунтування їх економічної доцільності для організації, що ставить завдання чіткого формулювання критеріїв ефективності. Найважливіший пріоритет журналу «Підприємництво та інновації» - публікація статей міжнародного рівня за своєю концепцією, дослідницькими техніками, предметом дослідження.

Найбільший інтерес для журналу представляють роботи, що розкривають джерела і механізми досягнення фірмами конкурентних переваг на українському і міжнародних ринках. У журналі «Підприємництво та інновації» публікуються як наукові дослідницькі статті, так і матеріали, що аналізують конкретні аспекти з підприємницької практики. Необхідною частиною процесу відбору рукописів для публікації в журналі є їх рецензування авторитетними колегами. Це передбачає інтелектуальний та інший внесок з боку професіоналів, які підтримують ідеї журналу. Редакція журналу заздалегідь висловлює вдячність за сприяння всім, хто буде підтримувати видання у його розвитку. Ваша допомога буде критично важливою для успіху журналу в досягненні міжнародного визнання до якого ми прагнемо.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.