Головний редактор:

Смоляр Любов Гаврилівна – професор, кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту підприємств Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; ректор Міжнародного університету фінансів.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5626-4043
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EH-gSxQAAAAJ&hl=uk

Заступник головного редактора:

Іляш Ольга Ігорівна – професор, доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; проректор з наукової та міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7882-3942
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VpQeJr8AAAAJ&hl=uk

Члени редакційної колегії:

Артеменко Ліна Петрівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту підприємств Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8585-0252
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57716843700
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=RQbM1g8AAAAJ&view_op=list_works

Баюра Дмитро Олександрович – професор, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1777-9546
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4IJ8B_gAAAAJ&hl=uk

Бояринова Катерина Олександрівна – професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної кібернетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5879-2213
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=H_2kdj0AAAAJ

Войтко Сергій Васильович – професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2488-3210
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BAXxKCEAAAAJ

Гавриш Олег Анатолійович – професор, доктор технічних наук, професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1961-3267
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iYfgYuMAAAAJ

Григорак Марія Юріївна – доцент, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту підприємств Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)

Данько Юрій Іванович – професор, доктор економічних наук, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету (м. Суми, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9847-1593
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=h3i_MMYAAAAJ

Дергачова Вікторія Вікторівна – професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту підприємств Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0317-8675
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=tnf6e4QAAAAJ

Дунська Алла Рашидівна – професор, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту підприємств Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8623-4507
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LqIfOGYAAAAJ

Зозульов Олександр Вікторович – професор, кандидат економічних наук, професор кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7087-2080
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=z5RV798AAAAJ

Копішинська Катерина Олександрівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту підприємств Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1609-2902
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56658753800
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=y1RN5EAAAAAJ&hl=uk

Кравченко Марина Олегівна – професор, доктор економічних наук, декан факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5405-0159
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ

Лепейко Тетяна Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8667-509X
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Oa3_SvcAAAAJ

Лупак Руслан Любомирович – професор, доктор економічних наук, професор кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету (м. Львів, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1830-1800
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UliL_9wAAAAJ

Пічугіна Марина Анатоліївна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту підприємств Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3072-9137
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57641519000
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6L8gj8cAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Ситник Наталія Іванівна – доцент, кандидат біологічних наук, доцент кафедри менеджменту підприємств Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7670-8860
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=t19oYRQAAAAJ&hl=ru

Трофименко Олена Олексіївна – професор, доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2339-0377
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ZKFFpmEAAAAJ

Тульчинський Ростислав Володимирович – професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1605-1403
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218623172
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=sMqdV2sAAAAJ

Ястремська Олена Миколаївна – професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5653-6301
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aiqLqjIAAAAJ

Крейдич Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, бізнес-експерт Євроконтроль, Брюсcель (Бельгія)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4594-2160
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=M22W85AAAAAJ

Magdalena Osinska – Dr.hab., Professor, Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9796-2892
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OSZtTNYAAAAJ

Osman Yildirim – Ph.D in Electrical Engineering, Ph.D in Human resources Management, Professor, Istanbul Arel University (Turkey)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8900-3050
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kBTiplQAAAAJ