Контакти

Адреса засновника видання:
Міжнародний університет фінансів
проспект Перемоги, 37 НТУУ «КПІ», корп. 1 (ліве крило), м. Київ, Україна,  03056

Контактні дані:
Редакційно-видавничий відділ з економічних наук ВД «Гельветика»
Телефон: +38 (050) 050 2012
E-mail: ebitda@helvetica.ua