СВІТОВИЙ РИНОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, світовий ринок, послуги, обладнання, програмне забезпечення, інформаційна безпека

Анотація

У статті розглянуто інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), які охоплюють сукупність інформаційних та комунікаційних технічних засобів і методів збирання, оброблення й передавання даних для отримання інформації нової якості про стан об’єкта, процесу, явища для створення нової інформації. Визначено особливості та структуру ринку ІКТ. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку індустрії інформаційних технологій. Наведено обсяг витрат на інформаційні технології у світі. Представлено стратегічні сучасні технологічні тренди. Проаналізовано зміну структури міжнародного виробництва. Визначено тенденції щодо процесу управління інформаційними технологіями. Представлено результати аналізу ринку ІКТ у розрізі країн світу. Проведено SWOT-аналіз ринку ІКТ США. Наведено порівняльну характеристику європейського та американського ринків. Визначено основні тенденції світового ринку ІКТ та окреслено перспективи його розвитку.

Посилання

Сакалош Т.В. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій: інновації та кризові явища. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2006. № 3. С. 260–266.

Tay S.I., Lee T.C., Hamid N.A.A., Ahmad A.N.A. An Overview of Industry 4.0: Definition, Components, and Government Initiatives. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2018. Vol. 10. 14-Special Issue. Р. 1379–1387.

Rojko A. Industry 4.0 Concept: Background and Overview. International Journal of Interactive Mobile Technologies. 2017. Vol. 11. № 5. Р. 77–90.

ИКТ мировой рынок. URL: https://www.tadviser.ru/index.php (дата обращения: 29.01.2021).

Дев’ять стратегічних технологічних трендів 2021 року. URL: http://www.management.com.ua/tend/tend1256.html (дата звернення: 30.01.2021).

Захарова Н.В., Лабудин А.В. Мировой рынок высоких технологий: особенности и перспективы развития. Управленческое консультирование. 2016. № 4. С. 104–115.

Sakalosh T. V. (2006) Rozvytok informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii innovatsii ta kryzovi yavyshcha [Development of information and communication technologies: innovations and crisis phenomena] Kyiv: IVTs «Politekhnika» Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI» no. 3, pp. 260-266.

Tay S. I., Lee T. C., Hamid N. A. A., Ahmad A. N. A. (2018) An Overview of Industry 4.0: Definition, Components, and Government Initiatives. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, vol. 10, 14-Special Issue, pp. 1379-1387.

Rojko A. (2017) Industry 4.0 Concept: Background and Overview. International Journal of Interactive Mobile Technologies, vol. 11, no. 5, pp. 77-90.

TAdviser (2020) IKT mirovoj rynok [ICT world market]. Available at: https://www.tadviser.ru/index.php (accessed 29 January 2021).

MenedzhmentDaidzhest (2020) Deviat stratehichnykh tekhnolohichnykh trendiv 2021 roku [Nine strategic technology trends of 2021]. Available at: http://www.management.com.ua/tend/tend1256.html (accessed 30 January 2021).

Zaharova N. V., Labudin A. V. (2016) Mirovoj rynok vysokih tehnologij: osobennosti i perspektivy razvitija [The world high-tech market: features and development prospects] Upravlencheskoe konsul'tirovanie, no. 4, pp. 104-115.

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Чернишова, Л., & Новікова, Л. (2021). СВІТОВИЙ РИНОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Підприємництво та інновації, (16), 15-19. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.2
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини