ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У СВІТЛІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ

  • І.Т. Зварич Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • О.І. Зварич Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: регіон, економічний розвиток, інноваційні системи

Анотація

У статті висвітлюється використання відповідних інституційних засад економічного розвитку вітчизняних регіонів у світлі формування інноваційних систем. При цьому встановлено, що на його рівень впливає насамперед історично сформована інституційна основа економічної системи держави. Водночас виходячи з інституційних принципів формування економічного розвитку регіону можна говорити про створення різних типів систем інновацій. У широкому трактуванні концепція інноваційних систем поєднує у собі всі елементи й аспекти економічної структури та інституційного укладу, яким здійснюється істотний влив на процеси навчання, пошуку і використання інновацій в економіці території. Формування регіональної інноваційної політики в Україні значною мірою є процесом, залежним від зовнішніх умов (у тому числі від доступності ресурсів з європейських фондів). Меншою мірою він є результатом низової потреби та переорієнтації регіональної політики на проблеми, пов’язані з інноваційністю економіки. Водночас викликом для неї має стати розповсюдження і ширше використання регіонального прогнозу. Тому регіональний foresight повинен стати загальним та ключовим інструментом стимулювання економічних змін поруч із розширенням моніторингу інноваційних процесів і відкриттям та розповсюдженням доступу до цієї інформації серед широкого кола суб’єктів господарювання, що має стати фундаментом у побудові регіональних систем інновацій. При цьому отримані у результаті цього знання про механізми, функціонуючі у регіональному середовищі, необхідні не лише для розуміння таких процесів, а й мають стати чинниками регіональної інвестиційної політики.

Посилання

Veblen, Thorste Bund. The Theory of the Leusure Class. Public domain the USA. 1997. 792 p.

Pietrzyk I. Polityka regionalna Uniji Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

OECD. Innovation Strategy, Getting a Head Start of Tomorrow, OECD Publishing. Ottaviano, G., Thisse, J. F., 1998. Agglomeration and Trade Revisited, Discussion paper series. London: Centre for Economic Policy Research, CEPR, 2010.

Chądzyński, J., Nowakowska A., Przygodzki Z. Region i jego rozwoj w warunkach globalizacji. Warszawa: CedeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2007. 119 р.

Lundvall B.A. National systems of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning. London Printer, 1992. 12 р.

Asheim B. Differentiated knowledge bases and varieties of regional innovation systems. «Innovation. The European Journal of Social Sciences», September 2007. Vol. 20, Iss. 3.

Braczyk H.J., Cooke Ph., Heidenreich M. Regional innovation systems. The role of governances in a globalized world. London: Un-ty College, 1998. P. 11.

Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» (зі змін. та доп.). URL: https://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 27.01.2021).

Moulaert, F., Hamdouch, A. (2006). New views of innovation systems. Agents, rationes, networks and spatial scales in the knowledge infrastructure. The European Journal of Social Sciences. 2006. Vol. 19. Iss. 1. P. 34–67.

Veblen, Thorste Bund (1997). The Theory of the Leusure Class. Public domain the USA. 1997. 792 p.

Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Uniji Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

OECD (2010). Innovation Strategy, Getting a Head Start of Tomorrow, OECD Publishing. Ottaviano, G., Thisse, J. F., 1998. Agglomeration and Trade Revisited, Discussion paper series. London: Centre for Economic Policy Research, CEPR, 2010.

Chądzyński, J., Nowakowska A., Przygodzki Z. (2007). Region i jego rozwoj w warunkach globalizacji. Warszawa: CedeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2007. S. 119.

Lundvall, B. A. (1992). National systems of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning. London Printer, 1992. S. 12.

Asheim, B. (2007). Differentiated knowledge bases and varieties of regional innovation systems. «Innovation. The European Journal of Social Sciences», September 2007. Vol. 20, Iss. 3, 2007. 230 p.

Braczyk, H. J., Cooke, Ph., Heidenreich, M. (1998). Regional innovation systems. The role of governances in a globalized world. London: Un-ty College, 1998. P. 11.

Law of Ukraine of September 8, 2011 № 3715-VI «On Priority Areas of Innovation Activity in Ukraine» (as amend. and sup.). URL: https://zakon2.rada.gov.ua (accessed 27 January 2021).

Moulaert, F., Hamdouch, A. (2006). New views of innovation systems. Agents, rationes, networks and spatial scales in the knowledge infrastructure. The European Journal of Social Sciences. Vol. 19, Iss. 1, Mars 2006. P. 34-67.

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Зварич, І., & Зварич, О. (2021). ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У СВІТЛІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Підприємництво та інновації, (16), 26-31. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.4
Розділ
Економіка та управління національним господарством