ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

  • І.С. Луценко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: транспортно-логістичний кластер, кластеризація, державне регулювання транспортно-логістичних кластерів, євроінтеграція, регіональний кластер, портовий кластер

Анотація

У статті розглянуто перспективи кластеризації транспортно-логістичної системи України, проаналізовано основні характеристики транспортно-логістичних кластерів, сформовано парадигму державного регулювання транспортно-логістичних кластерів та визначено її необхідність, особливо на етапі розвитку кластера, визначено основні інструменти державної підтримки. Із метою визначення ефективності процесів кластеризації економіки розглянуто досвід європейських країн щодо створення і функціонування транспортно-логістичних кластерів, визначено їх важливість для кластеризації всієї економіки. Транспортно-логістичні кластери розглянуто з погляду регіонального підходу і підвищення ефективності функціонування інших видів кластерів за рахунок створення надійного каркасу перевезень продукції і надання логістичних послуг. Запропоновано прискорити процес розвитку проблемних ринків і регіонів України через створення транспортно-логістичних кластерів.

Посилання

Портер М.Э. Конкуренция / пер. с англ. Москва : Вильямс, 2005. 608 с.

Swann, G.M.P. and Prevezer, M. (1996) A Comparison of the Dynamics of Industrial Clustering in Computing and Biotechnology, Research Policy 25, pp. 1139-1157.

Мандра В.В. Аналіз світового досвіду управління транспортно-логістичним центром. Економічний аналіз. 2016. Т. 24. № 2. С. 92–97.

Смирнов І., Шматок О. Формування транспортно-логістичних кластерів у ЄС: український контекст. Вісник Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. 2012. Вип. 60. С. 14–19.

European Alternative Fuels Observatory : web-site. URL: https://www.eafo.eu/alternative-fuels/electricity/charging-infra-stats (дата звернення: 21.02.2021).

Тарнавська Н.П., Сивак Р.Б. Організаційні та інфраструктурні передумови створення міжнародного логістичного центру. Бізнес Інформ. 2013. № 13. С. 29–35.

Porter M. (2005) Konkurentsiya [Competition]. Moscow: Williams. (in Russian)

Swann G.M.P., Prevezer M. (1996) A Comparison of the Dynamics of Industrial Clustering in Computing and Biotechnology. Research Policy 25, pp. 1139-1157.

Mandra V. V. (2016) Analiz svitovogho dosvidu upravlinnja transportno-loghistychnym centrom [Analysis of world experience in transport and logistics center management]. Ekonomichnyj analiz : zb. nauk. pracj. Ternopilj : Vydavnycho-polighrafichnyj centr Ternopiljsjkogho nacionaljnogho ekonomichnogho universytetu “Ekonomichna dumka”,vol. 24, no. 2, pp. 92–97.

Smyrnov I., Shmatok O. (2012) Formuvannja transportno-loghistychnykh klasteriv u JeS: ukrajinsjkyj kontekst [Formation of transport and logistics clusters in the EU: Ukrainian context]. Bulletin of the Kiev National University Shevchenko, vol. 60, pp. 14-19.

European Alternative Fuels Observatory. URL: https://www.eafo.eu/alternative-fuels/electricity/charging-infra-stats (accessed 21 February 2021).

Tarnavsjka N. P., Syvak R. B. (2013) Orghanizacijni ta infrastrukturni peredumovy stvorennja mizhnarodnogho loghistychnogho centru [Organizational and infrastructure prerequisites for the creation of an international logistics center]. Biznes–Inform, no. 13, pp. 29–35.

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Луценко, І. (2021). ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ. Підприємництво та інновації, (16), 67-70. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.11
Розділ
Економіка та управління підприємствами