РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПОНЕНТИ У ФОРМУВАННІ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ТНК

Ключові слова: інтелектуальна компонента, бізнес-модель, компетенції, ТНК, знаннєвий ресурс

Анотація

Із розвитком продуктивних сил у конкуренції починають превалювати компетенції, визначені нематеріальними чинниками. Ще на початку 2000-х років лідируючі позиції на ринку займали транснаціональні корпорації, які орієнтувалися на конкурентні переваги, що сприяли розвитку сучасного технічного оснащення, кваліфікованому персоналу та гарантованому доступу до необхідних матеріальних ресурсів. Однак із розвитком нових технологічних укладів у результаті глобальних політичних та економічних процесів головною умовою успіху конкурентоспроможності ТНК стає наявність у компанії активів іншого роду, а саме нематеріальних активів, орієнтованих на превалювання інтелектуального капіталу, адже складність ведення бізнесу в сучасному світі зумовлена багатьма чинниками, зокрема постійно зростаючою конкуренцією (яка стала глобальною), використанням нових технологій, скороченням життєвого циклу продуктів, владою інформації, владою покупців, гнучкістю функціонування організації та бізнесу як ключового фактору розвитку, демографічними тенденціями. Можливість конвертації інтелектуальних ресурсів у товари і послуги, що володіють суспільною корисністю та додатковою вартістю, стає критичною компетенцією в сучасному бізнесі.

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление / под ред. Л.И. Евенко ; пер. с англ. Москва, 2018. С. 54–67.

Ильяшенко С.Н. Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями. Маркетинг и менеджмент инноваций. 2019. № 2. С. 45–49.

Мельник Л.Г., Ильяшенко С.Н., Касьяненко В.А. Экономика информации и информационные системы предприятия : учебное пособие. Сумы : Университетская книга, 2018. С. 48–56.

Shevchuk O.A. Knowledge – as the main strategic resource of the enterprise. Technological audit and production reserves. 2017. № 2. Р. 46–49.

Rudenko M.V., Kryvoruchko V.O. Management of knowledge as a competitive advantage of the enterprise. Economy and State. 2018. № 4. Р. 74.

Ansoff I. (2018) Strategicheskyi management [Strategic management]. Moscow: Ekonomika. (in Russian)

Iliashenko S.N. (2019) Primenenie metodov i instrumentov marketinha v upravlenii znaniiami [Application of methods and instruments of marketing in management of knowledge]. Marketinh i menedzhment innovatsii, no. 2, pp. 45-49.

Melnik L.H., Iliashenko S.N., Kasianenko V.A. (2018) Ekonomika informatsii i informatsionnye sistemy predpriiatiia [Economics of information and information systems of enterprise]. Sumy: Universitetskaia kniha. (in Russian)

Shevchuk O.A. (2017) Knowledge – as the main strategic resource of the enterprise. Technological audit and production reserves, no. 2, pp. 46–49.

Rudenko M.V., Kryvoruchko V.O. (2018) Management of knowledge as a competitive advantage of the enterprise. Economy and State, no. 4, pp. 74.

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Бусарєва, Т. (2021). РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПОНЕНТИ У ФОРМУВАННІ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ТНК. Підприємництво та інновації, (18), 7-11. https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.1
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини