СВІТОВА АВТОМОБІЛЕБУДІВНА ІНДУСТРІЯ В УМОВАХ ДЕФІЦИТНОГО СТАНОВИЩА НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ: ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • А.Є. Зара Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Анотація

У статті описуються кількісні й якісні тенденції галузі виробництва та збуту напівпровідникової продукції на сучасному етапі; зазначаються особливості ланцюгів постачання напівпровідникових чипів як проміжної продукції залежно від галузі споживача таких процесорів – виробника кінцевої електронної продукції; розглядаються чинники дефіцитного становища пропозиції на підрядному ринку напівпровідникової продукції під час пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) та ключові аспекти відповідного реагування одного з найбільших споживачів такої продукції – світової галузі автомобільного виробництва як прикладу кризи ланцюгів постачання для багатонаціональної індустрії та перспектив розвитку її подальшої бізнес-діяльності в умовах епідеміологічних змін умов глобального попиту та пропозиції.

Посилання

Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов. C.News : вебсайт. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2021-08-20_toyota_i_audi_zakryvayut_zavody (дата звернення: 24.08.2021).

Всё больше автомобильных заводов простаивает из-за нехватки чипов. Daily Digital Digest : вебсайт. URL: https://3dnews.ru/1035677/izza-defitsita-chipov-avtozavodi-vsyo-chashche-prostaivayut-poteri-otrasli-mogut-sostavit-61-mlrd-v-etom-godu (дата звернення: 23.08.2021).

Дефицит чипов из Азии вызвал кризис в мировом автопроме. Deutsche Welle : вебсайт. URL: https://www.dw.com/ru/deficit-chipov-iz-azii-vyzval-krizis-v-mirovom-avtoprome/a-57217629 (дата звернення: 25.08.2021).

Дефицит чипов. Forbes : вебсайт. URL: https://www.forbes.ru/biznes/438107-deficit-chipov-mozhet-privesti-k-padeniyu-na-7-9-mln-shtuk-v-2021-godu (дата звернення: 24.08.2021).

Каримова К. Дефицит полупроводников останавливает мировой автопром. РБК. Инвестиции : вебсайт. URL: https://quote.rbc.ru/news/article/605de55e9a7947b757afd891 (дата звернення: 25.08.2021).

Колодізєва Т.О. Використання інноваційних концепцій управління для удосконалення функціонування ланцюгів поставок. Проблемы экономики. 2017. № 2. С. 200–209.

Мозг современной электроники. AMD – Advanced Micro Devices : вебсайт. URL: https://www.amd.com/ru/technologies/introduction-to-semiconductors (дата звернення: 25.08.2021).

Рогач О.І. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка : монографія / за ред. О.І. Рогача. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 368 с.

Сколько продлится дефицит микрочипов и каковы его последствия для автопрома. AutoConsulting : вебсайт. URL: https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=48913 (дата звернення: 23.08.2021).

Сток Д.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой / пер. с англ. Москва : ИНФРА-М, 2005. 779 с.

Сумець О., Бабенкова Т., Логістичні системи і ланцюги поставок : навчальний посібник. Київ : Хай-Тек-Прес, 2012. 220 с.

Трепова М. От Jaguar до Tesla. Настоящие причины нехватки чипов. Новое время : вебсайт. URL: https://biz.nv.ua/experts/pochemu-avtopromu-ne-hvataet-chipov-i-chto-s-etim-delat-poslednie-novosti-50165276.html (дата звернення: 24.08.2021).

Automotives Statistics. China association of Automobile Manufacturers : вебсайт. URL: http://en.caam.org.cn/Index/show/catid/52/id/1625.html (дата звернення: 22.08.2021).

Gartner Says Worldwide PC Shipments Grew 10.7% in Fourth Quarter of 2020 and 4.8% for the Year. Gartner : вебсайт. URL: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-01-11-gartner-says-worldwide-pc-shipments-grew-10-point-7-percent-in-the-fourth-quarter-of-2020-and-4-point-8-percent-for-the-year (дата звернення: 22.08.2021).

Global Semiconductor Sales Increase 6.5% to $439 billion in 2020. Semiconductor Industry Association : вебсайт. URL: https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-6-5-to-439-billion-in-2020/ (дата звернення: 24.08.2021).

Global Semiconductor Sales Increase. Semiconductor Industry Association : вебсайт. URL: https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-6-percent-year-to-year-in-october-annual-sales-projected-to-increase-5-1-percent-in-2020/ (дата звернення: 23.08.2021).

Harrison T.P., Lee H.L., Neale J. J. Principles for the strategic design of supply chains. The Practice of Supply Chain Management. 2005. Р. 3–12.

Mentzer, J.T.. Fundamentals of Supply Chain Management: Twelve Drivers of Competitive Advantage. 2004. DOI: 10.4135/9781452204604.

Passenger car registrations. European Automobile Manufacturers Association : вебсайт. URL: https://www.acea.be/press-releases/article/passenger-car-registrations-41.5-five-months-into-2020-52.3-in-may (дата звернення: 25.08.2021).

Sales of semiconductors by product segment worldwide in 2018 and 2019. Statista : вебсайт. URL: https://www.statista.com/statistics/894278/semiconductor-sales-worldwide-by-product-segment/ (дата звернення: 24.08.2021).

SIA Factbook 2021. Semiconductor Industry Association : вебсайт. URL: https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-SIA-Factbook-May-19-FINAL.pdf (дата звернення: 24.08.2021).

US New motor vehicle registrations. Countryeconomy : вебсайт. URL: https://countryeconomy.com/business/car-registrations/usa#:~:text=Drop%20in%20number%20of%20Americans,less%20than%20the%20year%20before (дата звернення: 24.08.2021).

C.News (2021). Audi i Toyota zakryvayut zavody i radikal'no sokrashchayut vypusk avto iz-za deficita chipov [Audi and Toyota close factories and radically reduce car production due to a shortage of chips]. Available at: https://www.cnews.ru/news/top/2021-08-20_toyota_i_audi_zakryvayut_zavody (accessed 24.08.21).

Daily Digital Digest (2021). Vsyo bol'she avtomobil'nyh zavodov prostaivaet iz-za nekhvatki chipov [More and more car factories are idle due to lack of chips]. Available at: https://3dnews.ru/1035677/izza-defitsita-chipov-avtozavodi-vsyo-chashche-prostaivayut-poteri-otrasli-mogut-sostavit-61-mlrd-v-etom-godu (accessed 23.08.21).

Deutsche Welle (2021). Deficit chipov iz Azii vyzval krizis v mirovom avtoprome [The shortage of chips from Asia caused a crisis in the global automotive industry]. Available at: https://www.dw.com/ru/deficit-chipov-iz-azii-vyzval-krizis-v-mirovom-avtoprome/a-57217629 (accessed 25.08.21).

Forbes (2021). Deficit chipov [The shortage of chips]. Available at: https://www.forbes.ru/biznes/438107-deficit-chipov-mozhet-privesti-k-padeniyu-na-7-9-mln-shtuk-v-2021-godu (accessed 24.08.21).

Karimova Karina (2021). Deficit poluprovodnikov ostanavlivaet mirovoj avtoprom [Deficit of semiconductors stops the world auto industry]. RBC.Quote. Available at: https://quote.rbc.ru/news/article/605de55e9a7947b757afd891 (accessed 25.08.21).

Kolodizieva T.O. (2017). Vykorystannia innovatsiinykh kontseptsii upravlinnia dlia udoskonalennia funktsionuvannia lantsiuhiv postavok [Using innovative management concepts to improve the functioning of supply chains]. Problemy ekonomiki. №2. pp. 200-209.

AMD - Advanced Micro Devices (2021). Mozg sovremennoj elektroniki [The brain of modern electronics].. Available at: https://www.amd.com/ru/technologies/introduction-to-semiconductors (accessed 25.08.21).

Rohach O.I. (2020) Bahatonatsionalni pidpryiemstva ta hlobalna ekonomika: monohrafiia [Multinational enterprises and global economy]. za red. O. I. Rohacha. – Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury». 368 p.

AutoConsulting (2021). Skol'ko prodlitsya deficit mikrochipov i kakovy ego posledstviya dlya avtoproma [How long will the shortage of microchips last and what are its consequences for the automotive industry]. Available at: https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=48913 (accessed 23.08.21).

Stock D.R.. Lambert D.M. (2005). Strategicheskoye upravleniye logistikoy [Strategic logistics management], translated from English, Moscow : Infra-M. 2005. 779 p. (in Russian)

Sumets O., Babenkova T. (2012). Lohistychni systemy i lantsiuhy postavok: navchalnyi posibnyk [Logistics systems and supply chains]. Kyiv : Khai-Tek-Pres, 220 p. (in Ukrainian)

Trepova M. (2021). Ot Jaguar do Tesla. Nastoyashchie prichiny nekhvatki chipov [From Jaguar to Tesla. The real reasons for the shortage of chips]. NV.UA. Available at: https://biz.nv.ua/experts/pochemu-avtopromu-ne-hvataet-chipov-i-chto-s-etim-delat-poslednie-novosti-50165276.html (accessed 24.08.21).

China association of Automobile Manufacturers (2020). Automotives Statistics. Available at: http://en.caam.org.cn/Index/show/catid/52/id/1625.html (accessed 22.08.21).

Gartner (2021). Gartner Says Worldwide PC Shipments Grew 10.7% in Fourth Quarter of 2020 and 4.8% for the Year. Available at: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-01-11-gartner-says-worldwide-pc-shipments-grew-10-point-7-percent-in-the-fourth-quarter-of-2020-and-4-point-8-percent-for-the-year (accessed 22.08.21).

Semiconductor Industry Association (2021). Global Semiconductor Sales Increase 6.5% to $439 billion in 2020. Available at: https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-6-5-to-439-billion-in-2020/ (accessed 24.08.21).

Semiconductor Industry Association (2020). Global Semiconductor Sales Increase. Available at: https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-6-percent-year-to-year-in-october-annual-sales-projected-to-increase-5-1-percent-in-2020/ (accessed 23.08.21).

Harrison T.P., Lee H.L., Neale J.J. (2005). Principles for the strategic design of supply chains. The Practice of Supply Chain Management. pp. 3–12.

Mentzer, J.T. (2004) Fundamentals of Supply Chain Management: Twelve Drivers of Competitive Advantage. DOI: 10.4135/9781452204604

European Automobile Manufacturers Association (2020). Passenger car registrations. Available at: https://www.acea.be/press-releases/article/passenger-car-registrations-41.5-five-months-into-2020-52.3-in-may (accessed 22.08.21).

Statista (2020). Sales of semiconductors by product segment worldwide in 2018 and 2019. Available at: https://www.statista.com/statistics/894278/semiconductor-sales-worldwide-by-product-segment/ (accessed 24.08.21).

Semiconductor Industry Association (2021). SIA Factbook 2021. Available at: https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-SIA-Factbook-May-19-FINAL.pdf (accessed 24.08.21).

Countryeconomy (2021). US New motor vehicle registrations. Available at: https://countryeconomy.com/business/car-registrations/usa#:~:text=Drop%20in%20number%20of%20Americans,less%20than%20the%20year%20before (accessed 24.08.21).

Опубліковано
2021-10-29
Як цитувати
Зара, А. (2021). СВІТОВА АВТОМОБІЛЕБУДІВНА ІНДУСТРІЯ В УМОВАХ ДЕФІЦИТНОГО СТАНОВИЩА НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ: ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Підприємництво та інновації, (20), 5-17. https://doi.org/10.37320/2415-3583/20.1
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини