АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ключові слова: аналіз, міжнародна фінансова організація, міжнародний валютний фонд, економічний нагляд, кредитування, розвиток потенціалу, благодійність

Анотація

Статтю присвячено аналізу показників діяльності міжнародних фінансових організацій. Аналіз показників діяльності міжнародних фінансових організацій здійснено на прикладі Міжнародного валютного фонду. Аналіз показників діяльності міжнародних фінансових організацій зроблено за три роки на основі річних звітів Міжнародного валютного фонду за 2019 рік «Наш взаємозалежний світ», 2020 рік «Рік не схожий ні на який інший» та 2021 рік «Створення кращого майбутнього». У статті автори проаналізували кількість перевірок стану економіки країн за останні три роки, обсяги наданих кредитів Міжнародним валютним фондом за 2019-2021 роки, структуру витрат на розвиток потенціалу в загальних витратах на основні види діяльності Міжнародного валютного фонду за три минулі роки, витрати Міжнародного валютного фонду на діяльність щодо розвитку потенціалу.

Посилання

Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: https://www.imf.org. (дата звернення: 10.08.2022).

Річний звіт Міжнародного валютного фонду за 2017 рік. URL: https://www.imf.org/en/publications/areb. (дата звернення: 10.08.2022).

Річний звіт Міжнародного валютного фонду за 2018 рік. URL: https://www.imf.org/en/publications/areb. (дата звернення: 10.08.2022).

Річний звіт Міжнародного валютного фонду за 2019 рік. URL: https://www.imf.org/en/publications/areb. (дата звернення: 10.08.2022).

Річний звіт Міжнародного валютного фонду за 2020 рік. URL: https://www.imf.org/en/publications/areb. (дата звернення: 10.08.2022).

Річний звіт Міжнародного валютного фонду за 2021 рік. URL: https://www.imf.org/en/publications/areb. (дата звернення: 10.08.2022).

Сіденко С., Кульбіда М. Міжнародні фінансові організації у процесах економічної модернізації країн. Міжнародна економічна політика. 2020. №1-3 (32-33). С. 100-136.

Ofitsiinyi sait Mizhnarodnoho valiutnoho fondu [Official website of the International Monetary Fund]. Available at: https://www.imf.org. (accessed: 10 August 2022).

Richnyi zvit Mizhnarodnoho valiutnoho fondu za 2017 rik [Annual report of the International Monetary Fund for 2017]. Available at:https://www.imf.org/en/publications/areb(accessed: 10 August 2022).

Richnyi zvit Mizhnarodnoho valiutnoho fondu za 2018 rik [Annual report of the International Monetary Fund for 2018]. Available at:https://www.imf.org/en/publications/areb(accessed: 10 August 2022).

Richnyi zvit Mizhnarodnoho valiutnoho fondu za 2019 rik [Annual report of the International Monetary Fund for 2019]. Available at:https://www.imf.org/en/publications/areb(accessed: 10 August 2022).

Richnyi zvit Mizhnarodnoho valiutnoho fondu za 2020 rik [Annual report of the International Monetary Fund for 2020]. Available at:https://www.imf.org/en/publications/areb(accessed: 10 August 2022).

Richnyi zvit Mizhnarodnoho valiutnoho fondu za 20217 rik [Annual report of the International Monetary Fund for 2021]. Available at:https://www.imf.org/en/publications/areb(accessed: 10 August 2022).

Sidenko S., Kulbida M. (2020). Mizhnarodni finansovi orhanizatsii u protsesakh ekonomichnoi modernizatsii krain [International financial organizations in the processes of economic modernization of countries]. Mizhnarodna ekonomichna polityka. No 1-3 (32-33). pp. 100-136.

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Сисоєнко, І., & Карлюка, Д. (2022). АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Підприємництво та інновації, (24), 23-27. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.3
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини