НАУКОВО-АНАЛІТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ЦИФРОВОГО АГЕНТСТВА

Ключові слова: бізнес-модель, ефективність, сфера послуг

Анотація

Систематизація особливостей трансформації бізнес-моделей сфери послуг, яка ґрунтується на комплексному розумінні бізнес-моделі, стратегічних напрямків інноваційного розвитку організацій сфери послуг, передбачає використання відповідного прикладного аналітичного інструментарію, що дозволить обрати найбільш перспективні напрямки вдосконалення управління бізнес-моделлю. Стаття присвячена питанням бізнес-моделей сфери послуг у рамках В2В взаємодії та оцінки ефективності бізнес-моделей сфери послуг в умовах динамічного середовища. Логіка трансформації бізнес-моделі вимагає від компаній глибшого вивчення бізнесу своїх клієнтів і залучення до їх процесів, починаючи зі стратегічного маркетингу як організованого процесу «дослідження клієнтів» і закінчуючи стимулюванням продажів. Авторами визначено, що в рамках ключових бізнес-процесів необхідно розглядати бізнес клієнтів комплексно, зосередитися на впровадженні методологій управління бізнесом, оптимізації бізнес-процесів та автоматизації їх елементів, тобто поєднати дві бізнес-моделі – агентську та клієнтську (модель у моделі – модель М2). Ця модель заснована на принципах холакратії та дозволяє максимально швидко розвиватися в умовах зростаючого ринку. Особливості холакратичного підходу полягають у тому, що сервісне підприємство бере участь в обговоренні з клієнтом і може безпосередньо підключатися до його діяльності, оперативно пропонувати найкращі рішення. На основі цього автори визначають ключові драйвери ефективності бізнес-моделі цифрового бізнесу в сфері послуг. Модель типу М2 розглядається як сервіс інформаційно-аналітичної безпеки, оскільки в свідомості переходу до інформаційної економіки вона стає непомітною частиною будь-якого бізнесу. Автори розглядають основні аспекти діяльності сучасних цифрових агентств на прикладі ІТ-компанії, що спеціалізується на послугах цифрового та інтернет-маркетингу. Крім статичної оцінки показника ефективності компанії, автори розглянули короткострокову 3-річну динамічну характеристику ефективності – індекс Мальмквіста.

Посилання

Osterwalder A., & Pigneur Y. (2010). Business Model Canvas. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Wiley, New Jersey.

Calof J., Richards G., Smith J. (2015) Foresight, Competitive Intelligence and Business Analytics – Tools for Making Industrial Programmes More Efficient. Foresight. vol. 9, no 1. pp. 68–81. DOI: https://doi.org/10.17323/1995-459x.2015.1.68.81

Batovrin V.K., Zinder E.Z. (2006). Arhitektura predprijatija i servisnyj podhod. Chast 1 [Enterprise architecture and service approach. Part 1]. Korporativnye sistemy, no. 4. URL: http://www.management.com.ua/ims/ims123.html (accessed: 10.12.2020).

Danilov A., Kazakov V., Telnov Ju. (2010). Servisno-orientirovannaja arhitektura dinamicheskoj intellektualnoj sistemy upravlenija biznes-processami [Service-Oriented Architecture of a Dynamic Intelligent Business Process Management System]. Otkrytoe obrazovanie, no. 6, pp. 78–84.

Somkina T. V., Lytvynova O. V., Loban O. O. (2018) Osoblyvosti modelei funktsionuvannia IT-kompanii v Ukraini [Peculiarities of functioning models of IT companies in Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no. 19 (3), pp. 84–87.

Omelyanenko V., Braslavska O., Biloshkurska N., Biloshkurskyi M., & Omelyanenko O. (2021). C-Engineering Based Industry 4.0 Innovation Networks Sustainable Development. International Journal of Computer Science & Network Security, № 21 (9), pp. 267–274.

Omelyanenko V.A., & Omelianenko O.M. (2021). Digital services as a component of reginal innovation systems. Economy digitalization in a pandemic onditions: processes, strategies, technologies: International scientific conference (January 22–23, 2021. Kielce, Poland). Riga, Latvia: «Baltija Publishing», pp. 172–176.

Omelianenko V.A., & Omelianenko O.M. (2018). Analіtiko-strategіchnі aspekti sistemnoї stіikostі іnnovatcіinoї sistemi [Analytical and strategic aspects of the system stability of the innovation system]. Prichornomorskі ekonomіchnі studіi, no. 32, pp. 61–65.

Omelianenko O.M. (2019). Analiz transformatsii biznes-protsesiv pidpryiemstva v khodi tsyfrovoho marketynhu [Analysis of the transformation of business processes of the enterprise in the course of digital marketing]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 47 (1), pp. 136–140.

Osterwalder A., & Pigneur Y. Business Model Canvas. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Wiley, New Jersey. 2010.

Calof J., Richards G., Smith J. Foresight, Competitive Intelligence and Business Analytics – Tools for Making Industrial Programmes More Efficient. Foresight. 2015.vol. 9, no 1. pp. 68–81. DOI: https://doi.org/10.17323/1995-459x.2015.1.68.81

Батоврин В.К., Зиндер Е.З. Архитектура предприятия и сервисный подход. Часть 1. Корпоративные системы. 2006. № 4. URL: http://www.management.com.ua/ims/ims123.html (дата звернення: 10.12.2020).

Данилов А., Казаков В., Тельнов Ю. Сервисно-ориентированная архитектура динамической интеллектуальной системы управления бизнес-процессами. Открытое образование. 2010. № 6. С. 78–84.

Сьомкіна Т. В., Литвинова О. В., Лобань О. О. Особливості моделей функціонування IT-компаній в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. № 19 (3). С. 84–87.

Omelyanenko V., Braslavska O., Biloshkurska N., Biloshkurskyi M., & Omelyanenko O. C-Engineering Based Industry 4.0 Innovation Networks Sustainable Development. International Journal of Computer Science & Network Security. 2021. № 21 (9). pp. 267–274.

Omelyanenko V.A., Omelianenko O.M. Digital services as a component of reginal innovation systems. Economy digitalization in a pandemic onditions: processes, strategies, technologies: International scientific conference (January 22–23, 2021. Kielce, Poland). Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2021. pp. 172–176.

Омельяненко В.А., Омельяненко О.М. Аналітико-стратегічні аспекти системної стійкості інноваційної системи. Причорноморські економічні студії. 2018. № 32. С. 61–65.

Омельяненко О.М. Аналіз трансформації бізнес-процесів підприємства в ході цифрового маркетингу. Причорноморські економічні студії. 2019. № 47 (1). C. 136–140.

Опубліковано
2022-09-02
Як цитувати
Омельяненко, О., Кудріна, О., Божкова, В., & Омельяненко, В. (2022). НАУКОВО-АНАЛІТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ЦИФРОВОГО АГЕНТСТВА . Підприємництво та інновації, (24), 92-97. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.15
Розділ
Економіка та управління підприємствами