ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

  • Т.О. Пасічник Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: логістика, логістичні ланцюги поставок, COVID-19, логістичні технології, безпека

Анотація

Статтю присвячено вивченню сценаріїв виходу логістичної індустрії з економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, а також дослідженню перспектив розвитку логістичного управління в умовах постепідемічної реальності. Показано, що COVID-19 став визначальним фактором світового скорочення обсягів виробництва і торгівлі у 2020 р. Разом із тим після першого локдауну відбулося поступове відновлення темпів виробництва, і стали можливими декілька сценаріїв подальшого розвитку подій. Показано потенційні загрози, що супроводжують кожен із сценаріїв, що може бути корисним для логістичних компаній, які займаються стратегічним плануванням. Виявлено, що активно розвивається ринок логістичних послуг для кінцевих споживачів (B2C), причинами чого є перехід людей на роботу в онлайн, зміна купівельних звичок у напрямі здійснення покупок через Інтернет. Виявлено, що логістичні компанії в умовах пандемії зосереджують увагу на трьох основних маркерах: безпеці, економічній ефективності і комунікаціях із клієнтами.

Посилання

Hobbs J.E. Food supply chains during the COVID-19 pandemic. Canadian Journal of Agricultural Economics. 2020. URL: https://doi.org/10.1111/cjag.12237 (дата звернення: 23.11.2020).

Yu K.D.S., Aviso K.B. Modelling the Economic Impact and Ripple Effects of Disease Outbreaks. Process Integration and Optimization for Sustainability. 2020. № 4. Р. 183–186. URL: https://doi.org/10.1007/s41660-020-00113-y (дата звернення: 23.11.2020).

Impact of COVID-19 crisis on industrial production. Eurostat : вебсайт. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_Covid-19_crisis_on_industrial_production (дата звернення: 23.11.2020).

Impact of COVID-19 on international trade by product group. Eurostat : вебсайт. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title= Impact_of_COVID-19_on_international_trade_by_product_group (дата звернення: 23.11.2020).

Nunes P., Jarjour T. Outmaneuvering Uncertainty: Reopen & Reinvent. Greater Washington Board of Trade. 2020. URL: https://www.bot.org/wp-content/uploads/2020/07/Outmaneuver-Uncertainty_Activation-Session-Deck-for-Board-of-Trade-DC-External.pdf.

Пасічник Т.О. Ланцюги поставок і COVID-19: нові виклики та можливості. Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., м. Дніпро, 06 листопада 2020 р. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. С. 198–199.

Hobbs J.E. (2020) Food supply chains during the COVID-19 pandemic. Canadian Journal of Agricultural Economics. Available at: https://doi.org/10.1111/cjag.12237 (accessed 23 November 2020).

Yu K.D.S., Aviso K.B., 2020. Modelling the Economic Impact and Ripple Effects of Disease Outbreaks. Process Integration and Optimization for Sustainability, no. 4., pp. 183-186. Available at: https://doi.org/10.1007/s41660-020-00113-y (accessed 23 November 2020).

Impact of Covid-19 crisis on industrial production (2020). Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_Covid-19_crisis_on_industrial_production (accessed 23 November 2020).

Impact of Covid-19 on international trade by product group (2020). Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_COVID-19_on_international_trade_by_product_group (accessed 23 November 2020).

Nunes P., Jarjour T. Outmaneuvering Uncertainty: Reopen & Reinvent (2020). Greater Washington Board of Trade. Available at: https://www.bot.org/wp-content/uploads/2020/07/Outmaneuver-Uncertainty_Activation-Session-Deck-for-Board-of-Trade-DC-External.pdf (accessed 23 November 2020)

Pasichnyk T. O. (2020). Lantsiuhy postavok i Covid-19: novi vyklyky ta mozhlyvosti [Supply Chains and Covid-19: New Challenges and Opportunities]. Proceedings of the Tsyfrove Suspilstvo: Finansy, Ekonomika, Upravlinnia (Ukraine, Dnipro, November 06, 2020), Dnipro, University of Customs and Finance, pp. 198-199.

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Пасічник, Т. (2020). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Підприємництво та інновації, (15), 27-31. https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.4
Розділ
Економіка та управління національним господарством