Опубліковано: 2021-02-02

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Економіка та управління підприємствами

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка