ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: інновації, ресторанний бізнес, економічна система, бізнес-структури, інноваційний розвиток

Анотація

В статті розглянуто економічні системи інноваційного розвитку підприємств ресторанного бізнесу у посткороновірусний період. Доведено, що управління змінами за принципом попередження критичних факторів, становить сутність процесу самостійної підтримки розвитку ресторану та визначає структуру, елементи і механізм управління ними. Невід'ємною частиною контуру управління підприємством ресторанного бізнесу, як соціально-економічною системою, є сучасна людина (активний елемент), що обумовлює специфічні властивості системи управління. Зазначено, що під інноваційним розвитком ресторану в умовах посткоронавірусної невизначеності зовнішнього середовища слід вважати таку траєкторію руху, за якою забезпечується зовнішня ефективність його функціонування за допомогою здійснення системи змін різних форм, обумовлених комбінацією таких основних факторів, як: нові технології; їх застосування в формі нових продуктів, послуг і процесів; нові ринки або їх окремі сегменти; нові організаційні структури управління, організаційний дизайн; нові підходи до управління. Визначено умови, що визначають різноманіття факторів впливу на бізнес-процеси та принципи стратегічного управління ресторанним підприємством, а також повинні забезпечувати його інноваційний розвиток. Реалізація такого стратегічного підходу до управління інноваціями в підприємстві ресторанного бізнесу базується на ефективному управлінні рухомим інформаційним полем, метою якого є формування систем знань, які, будучи ресурсом, забезпечують унікальну вартість конкретного ресторану. Запропоновано фактори забезпечення ефективних зміни в діяльності підприємницьких структур ресторанного бізнесу, такі як: розуміння керівництвом суті динамічних процесів; адаптація цільових груп та способів праці; забезпечення адаптації підприємства до мінливих ситуацій; відмова від успішної стратегії з причини втрати унікальності; врахування цінностей та норм суспільства; перехід від управління розробками до управління проектами. Обґрунтовано напрямки досліджень, які будуть мати науковий сенс у дослідженні інноваційного розвитку підприємств.

Посилання

Bagrinovskiy, K.A., Bendikov, M.A. (2002) Nekotorye podkhody k sovershenstvovaniiu mekhanizma upravleniia tekhnologicheskim razvitiem [Some Approaches to Perfection of Management Mechanism by Technological Development]. Menedzhment v Rossii i za rubezhom – Management in Russia and abroad, 1, 3–19.

Bengt Karlöf , Sven Söderberg (1996) Vyzov liderov: o probleme liderstva v oblasti upravleniia [Leaders' Challenge: On the Problem of Leadership in Management]. (Trans. from Swedish). Moscow : Delo. (in Russian)

Karpenko, A.V., Bukharina, L.M., Onyshchenko, O.A. (2019) Innovatsiine pidpryiemnytstvo yak osnova sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Innovative entrepreneurship as the basis of socio-economic development]. Information and Innovation Technologies in Economics and Administration, (pp. 122-131). Katowice, Poland.

Karpenko, A.V. (2018) Rozvytok intelektualnykh aktyviv liudskoho potentsialu: teoriia ta praktyka [Development of intellectual assets of human potential: theory and practice]. Zaporizhzhia: FOP V.V. Mokshanov. (in Ukrainian)

Sokolov, A.V., Karpenko, A.V., Vasylychev, D.V., Vasylieva, O.O. (2016). HR-menedzhment na innovatsiinykh pidpryiemstvakh [HR-management at innovative enterprises]. Zaporizhzhia: Dyke pole. (in Ukrainian)

Vasylychev, D., Tsviliy, S., Gurova, D. (2020). Organizational and innovative approaches to the development of labor resources in the service industries in the regional market of educational services. Contemporary technologies in the educational process, (pp. 141-148). Katowice, Poland.

Tsviliy, S., Vasylychev, D., Gurova, D. (2020). Introduction of process management into the management system of the tourist company on the basis of informatization of business processes. The role of technology in the socio-economic development of the post-quarantine world, (pp. 37-46). Katowice, Poland.

Tsviliy, S., Gurova, D., Korniienko, O. (2020). Post-coronavirus development of the regional tourist destination on the principle of public-private partnership. Biznes-navihator – Business-navigator, 4 (60), 134-138.

Zaitseva, V., Tsviliy, S., Bublei, G. (2019). Innovation facilities of the tourist business of small and medium enterprises of the region [Innovatsiini mozhlyvosti turystychnoho biznesu malykh ta serednikh pidpryiemstv rehionu]. Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy – Economic Yearbooks of the KPSW in Bydgoszcz, 12, 201-212.

Tsviliy, S.М., Vasylychev, D.V., Gurova, D.D. (2020). Improvement of the qualification of small and micro-enterprise staff in the crisis conditions of business transformation. Ekonomichnyy visnyk DVNZ «UDKHTU» – Economic Bulletin of UDKHTU, 1(11)/20, 50-60.

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Василичев, Д., Цвілий, С., & Галан, О. (2020). ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Підприємництво та інновації, (15), 32-36. https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.5
Розділ
Економіка та управління підприємствами