Опубліковано: 2020-04-21

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Економіка та управління підприємствами

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці