Опубліковано: 2020-08-19

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Економіка та управління національним господарством

Економіка та управління підприємствами

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці