Опубліковано: 2023-06-05

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Економіка та управління національним господарством

Економіка та управління підприємствами

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища