Опубліковано: 2022-05-12

Економічна теорія та історія економічної думки

Економіка та управління підприємствами

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці